Szkolenia 

Edukacja i szkolenia drogą do sukcesu zawodowego i osobistego 

Prezentacja  tematyczna naszych szkoleń, które aktualnie oferujemy  znajduje się na podstronie OFERTA 

Nowa wiedza i doświadczenia

Jeśli jesteś przekonana/przekonany do szkoleń online, to dołącz do Nas aby zdobyć nową, wartościową, użyteczną wiedzę, którą będziesz mogła/mógł wykorzystać w swoim życiu na drodze do sukcesu osobistego i zawodowego.

Kryzys w jakim żyjemy związany z pandemią koronawirusa zmusza wiele osób do szukania nowych rozwiązań i inspiracji.  

Nasze szkolenia są pełne cennych wskazówek i wiedzy użytecznej a doskonale przygotowani Trenerzy powodują iż szkolenia odbywają się w sprzyjających warunkach, pełnych empatii i zrozumienia.

Nasze oferta szkoleniowa to wartościowa, użyteczna wiedza, którą można wykorzystać w swoim życiu osobistym i zawodowym, kameralne grono uczestników, wartościowe doświadczenia i interakcja z uczestnikami szkolenia.

Obecna sytuacja związana z pandemią i konieczność przeniesienia szkoleń w świat wirtualny nie jest w stanie zatrzymać dążenia do rozwoju osób aktywnych, nastawionych na sukces i  pragnących spotkań z drugim człowiekiem oraz  wymiany z nim swoich doświadczeń.

Szkolenia online

Wszystko co nowe budzi najpierw obawy ale potem zaciekawienie, które w sposób naturalny przechodzi w zainteresowanie.

Nowości powodują redefiniowanie  naszych  przekonań.

Wiele osób sądzi, że szkolenia online nie będą mogły być tak efektywne jak szkolenia stacjonarne. Ale to jest błędne przekonanie. Są one  inne niż szkolenia stacjonarne a nawet lepsze. Dzięki nowym technologiom otwierają olbrzymie możliwości.

Szkolenia online to rozwój, to rozwój szybki i dynamiczny wraz z cywilizacyjnym przyśpieszeniem w jakim żyjemy.

Nasze szkolenia prowadzimy w bardzo dobry sposób z umiejętnym wykorzystaniem różnych technik szkoleniowych, co powoduje zaangażowanie ich uczestników.

Nasi Trenerzy przekazują wiedzę opartą na badaniach i opracowaniach modelowych oraz na własnych doświadczeniach, którymi bardzo chętnie się dzielą.

Przetrenowanie prezentowanych modeli w realnych sytuacjach daje możliwość ich  natychmiastowego wykorzystania.

Nasze programy szkoleniowe są ułożone w sposób logiczny i dostosowane indywidualnie do oczekiwań i potrzeb osoby biorącej udział w szkoleniu.   

Efektywność przede wszystkim

Opracowywane przez nas metody szkoleń online są przygotowane od podstaw z troską o efektywność. Przekazanie wartościowej i użytecznej wiedzy nie stanowi problemu. Ćwiczenie umiejętności zostało przeprojektowane na formę zdalną. To jakość tego procesu decyduje o efektywności naszych kursów.

Nasza formuła szkoleń online pozwoliła nam na elastyczny harmonogram dostosowany do możliwości i oczekiwań osób biorących udział w zajęciach.

Specyfika programu szkolenia pozwala na pełne zaangażowanie uczestników szkolenia.

Trenerzy przekazują nie tylko wiedzę ale i swoje doświadczenia stając się jednocześnie partnerem a nie tylko mentorem.

Zakres merytoryczny każdego ze szkoleń oraz dostarczone narzędzia i metody są dostosowane do  ich specyfiki.

Pracujemy, współpracujemy, szkolimy i motywujemy osoby, którym zależy na własnym rozwoju. Wierzymy w ludzi i ich potencjał do osiągania życiowego szczęścia i sukcesu. Wiemy jak motywować do działania i wiemy również co jest kluczem do sukcesu. Najważniejsze jest przekazanie wiedzy użytecznej a nie bezużytecznej oraz pokazanie jak z niej korzystać motywując do działania.

Nie warto wyważać otwartych drzwi. Wystarczy skorzystać ze swojego doświadczenia oraz wiedzy i doświadczenia innych. Uczymy się na sukcesach i porażkach wyciągając wartościowe wnioski i idziemy do przodu nie oglądając się wstecz.

Obecnie ze względu na pandemię koronawirusa wszystkie szkolenia prowadzimy on-line.  

 

Techniczne aspekty szkolenia online

Jedynym technicznym wymogiem jakie stawiamy uczestnikowi szkolenia online  jest łącze internetowe oraz ciche, kameralne miejsce, w którym można postawić notebooka z kamerą, aby skupić się na treningu bez rozpraszającego wpływu otoczenia.

Zapewnimy Ci dostęp do sprawdzonych platform oraz narzędzi internetowych.

Nasze zajęcia są merytoryczne i prowadzone z dużym zaangażowaniem Naszych Trenerów.

Podczas naszych szkoleń nie będziesz zmęczony ani znużony dzięki wykorzystaniu wielu przykładów wziętych z życia. Dobre relacje prowadzących szkolenia z ich uczestnikami powodują iż atmosfera sprzyja rozwojowi i efektywności zdobywania nowej wiedzy.

Nasza forma prowadzenia zajęć online sprawdziła się już wśród wielu uczestników naszych kursów.

W każdym działaniu pierwszy krok jest najtrudniejszy ale po nim wszystko staje się łatwiejsze.

Zrób ten krok z Nami na drodze do Twojego rozwoju i sukcesu.    

Wartość szkolenia  

Na  szkoleniach różnego rodzaju podobnie jak na wykładzie na uczelni, czy konferencji zdobywasz wiedzę. Ale czy zdobywasz umiejętności?

Między wiedzą a umiejętnościami jest fundamentalna różnica. Można mieć wiedzę ale o sukcesie decyduje umiejętność i chęć jej wykorzystania. Wiedza, której nie możemy wykorzystać jest bezużyteczna.

Prowadzimy szkolenia, które przekazują wartościową wiedzę i uczą jej wykorzystywania.

Z nami zdobywasz umiejętności a nie tylko wiedzę.       

Nauka i wiedza   

Większość z nas w stosunkowo małym stopniu wykorzystuje swój umysł do odniesienia życiowego sukcesu.

W obecnych czasach najważniejsza jest kreatywność a ważną umiejętnością staje się możliwość szybkiego i efektywnego uczenia się. Aby móc odnieść sukces musimy się tego nauczyć.

Można powiedzieć, że system edukacji nie uczy jak się uczyć ani jak wykorzystywać to czego się uczymy.

Choć nasza wiedza na temat tego jak funkcjonuje nasz mózg jest coraz większa to w życiu zawodowym i osobistym wykorzystujemy niewielką część tej wiedzy.

Możemy uczyć się szybciej, pracować efektywniej i być bardziej zadowolonymi ze swoich osiągnięć.

Aby to osiągnąć musimy poznać zasady pracy naszego mózgu, techniki zdobywania wiedzy i mieć motywację aby to wykorzystać.

We współczesnych czasach czytanie, pisanie i liczenie nie jest wystarczające aby odnieść sukces.

Żyjemy w epoce, w której musimy uczyć się przez całe życie a znajomość języków obcych staje się jedną z najważniejszych umiejętności.

Bardzo ważna w odniesieniu życiowego sukcesu jest umiejętność zapamiętywania zdobytej wiedzy oraz jej wykorzystania w życiu, pomysłowość, analizowanie zdobytych doświadczeń, otwartość na zmianę oraz wytrwałość.                

Wiedza użyteczna i bezużyteczna

Każda wiedza, która nie jest dla nas istotna z punktu widzenia korzyści jakie możemy odnieść będąc w jej posiadaniu jest drugorzędna, mało istotna a nawet zbędna.
Pochłania czas związany z jej zdobyciem ale nie daje nic w zamian. Jest balastem, który obarcza nas w drodze do życiowego sukcesu i spełnienia.
Sięgamy po książki, gazety, spędzamy olbrzymią ilość czasu w Internecie , oglądamy wiele telewizyjnych programów ale tak naprawdę nie poszerzamy wiedzy dla nas najbardziej istotnej albo robimy to w minimalnym stopniu.
Nasza wiedza jest płytka, nieusystematyzowana. Bombardowani jesteśmy olbrzymią ilością informacji i pamiętamy z nich bardzo mało a praktycznie prawie nic.
O ile uda nam się coś istotnego zapamiętać to jest to zbyt mała ilość informacji w porównaniu z zainwestowanym czasem.
Ile informacji zapamiętaliśmy z ostatnio przeczytanej książki, artykułu w gazecie lub programu TV?
Ile tych informacji pamiętasz zaraz po zakończeniu przepływu informacji a ile z tych informacji udało Ci się zapisać w pamięci długotrwałej i masz do nich stały dostęp?
Wiedza to nie informacje jakimi jesteśmy bombardowani przez wiele kanałów informacji jakimi są książki, gazety, telewizja, Internet, itd.
Wiedza to informacje, którą potrafimy przyswoić i zapamiętać w pamięci długotrwałej.
Pozostałe informacje jakie przepływają przez nasz mózg to informacje mniejszego znaczenia a nawet śmieci informacyjne, które absorbują nasz mózg w procesie odbioru informacji zewnętrznych nie mając dla nas żadnego większego znaczenia lub nie są zapamiętywane ze względu na ich ilość i sposób przekazu. Zadaj sobie pytanie ile przeczytałeś książek i co z nich pamiętasz? Jak zapamiętana wiedza została wykorzystana przez Ciebie w życiu prywatnym i zawodowym?
Wiedza, która została wykorzystana w życiu zawodowym lub prywatnym to wiedza użyteczna i wartościowa w przeciwieństwie do wiedzy bezużytecznej, która nie stanowi dla Nas żadnej wartości a zabiera jedynie cenny czas potrzebny na jej zdobycie.